Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 15/08/2022

[ Cập nhật tiến độ thi công ] Những hình ảnh mới nhất từ công trình Thiên Quân – Marina Plaza ngày 15/08/2022
Chi tiết công việc đã thực hiện:
✅Lắp đặt hệ Shoring lớp 1 – đợt 4
✅Đào đất lớp 2 – đợt 1
✅Lắp đặt coffa đáy vị trí khe hở giao nhau giữa cừ Larsen và hệ shoring lớp 1 – đợt 4
✅Đổ bê tông chèn đáy vị trí giao nhau giữ cừ Larsen và hệ shoring lớp 1 – đợt 3
✅Nén mẫu bê tông chèn hệ shoring lớp 1 tại phòng thí nghiệm ACI
✅Nhập vật tư Hệ shoring
———————–
THIÊN QUÂN MARINA PLAZA CẦN THƠ :
Số 01 – Đường Trần Bạch Đằng – P. An Khánh – Q.Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH :
Số 69 – Đường Hùng Vương – P. Thới Bình – Q.Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ
☎️ Hotline : 0393.012345

Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 07/08/2022

[ Cập nhật tiến độ thi công ] Những hình ảnh mới nhất từ công trình Thiên Quân – Marina Plaza ngày 07/08/2022
Chi tiết công việc đã thực hiện:
✅Thi công ép cừ:
=> Tổng số lượng cừ Larsen đã ép đến hiện tại là : 630/630 cây tương đương 100%
✅Thi công ép Kingpost : 7 cây
=> Tổng số lượng ép Kingpost đến hiện tại : 55/60 tương đương 92%
✅Lắp đặt hệ Shoring lớp 1 trục G/H
✅Đào đất lớp 1
✅Lắp đặt coffa đáy vị trí khe hở giao nhau giữa cừ Larsen và hệ shoring
———————–
THIÊN QUÂN MARINA PLAZA CẦN THƠ :
Số 01 – Đường Trần Bạch Đằng – P. An Khánh – Q.Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH :
Số 69 – Đường Hùng Vương – P. Thới Bình – Q.Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ
☎️ Hotline : 0393.012345

Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 31/07/2022

[ Cập nhật tiến độ thi công ] Những hình ảnh mới nhất từ công trình Thiên Quân – Marina Plaza ngày 31/07/2022
Chi tiết công việc đã thực hiện:
✅Đào hầm trục biên G-H /12-16
✅Gia công thép lồng; khoan tạo hố; nghiệm thu tim trục và thép lồng KP4, KP3 ; hạ lồng thép và đổ bê tông cọc khoan nhồi KP4 ( sàn thao tác )
✅Nhập cừ Larsen: 63 cây => Tổng nhập cừ Larsen đến hiện tại là: 630/630 tương đương 100%
✅Nhập Kingpost: Không => Tổng nhập Kingpost đến hiện tại là: 26/60 cây tương đương 43%
✅Đổ bê tông cọc khoan nhồi KP3 ( sàn thao tác )
———————–
THIÊN QUÂN MARINA PLAZA CẦN THƠ :
Số 01 – Đường Trần Bạch Đằng – P. An Khánh – Q.Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH :
Số 69 – Đường Hùng Vương – P. Thới Bình – Q.Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ
☎️ Hotline : 0393.012345

Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 22/07/2022

[ Cập nhật tiến độ thi công ] Những hình ảnh mới nhất từ công trình Thiên Quân – Marina Plaza ngày 22/07/2022
Chi tiết công việc đã thực hiện:
✅Kiểm tra thép hố ga
✅Chứng kiến kiểm định cẩu tháp CT1
✅Thí nghiệm thép D14 tại phòng thí nghiệm ACI
———————–
THIÊN QUÂN MARINA PLAZA CẦN THƠ :
Số 01 – Đường Trần Bạch Đằng – P. An Khánh – Q.Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH :
Số 69 – Đường Hùng Vương – P. Thới Bình – Q.Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ
☎️ Hotline : 0393.012345

Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 15/07/2022

[ Cập nhật tiến độ thi công ] Những hình ảnh mới nhất từ công trình Thiên Quân – Marina Plaza ngày 15/07/2022
Chi tiết công việc đã thực hiện:
✅ Thi công ép cừ Larsen: Tổng số lượng cừ Larsen đã ép đến hiện tại là : 567/630 cây tương đương 90%
✅Tổng nhập cừ Larsen đến hiện tại là: 567/630 tương đương 90%
✅Gia công thép hố ga
✅Lắp dựng hệ thống điện tạm
✅Thí nghiệm nén mẫu bê tông đài móng cẩu tháp CT1 M400 – R7 tại phòng thí nghiệm ACI
———————–
THIÊN QUÂN MARINA PLAZA CẦN THƠ :
Số 01 – Đường Trần Bạch Đằng – P. An Khánh – Q.Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH :
Số 69 – Đường Hùng Vương – P. Thới Bình – Q.Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ
☎️ Hotline : 0393.012345

Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 07/07/2022

[ Cập nhật tiến độ thi công ] Những hình ảnh mới nhất từ công trình Thiên Quân – Marina Plaza ngày 07/07/2022
Chi tiết công việc đã thực hiện:
✅ Thi công ép cừ Larsen: Tổng số lượng cừ Larsen đã ép đến hiện tại là : 444/630 cây tương đương 70%
✅ Tổng nhập cừ Larsen đến hiện tại là: 523/630 tương đương 83%
✅ Đổ bê tông đài móng cẩu tháp CT1
✅ Ban QLDA kết hợp TVGS, ĐVTC và Đơn vị kiểm định độc lập tham gia khảo sát hiện trạng nhà dân khu lân cận dự án – phát sinh đợt 2
———————–
THIÊN QUÂN MARINA PLAZA CẦN THƠ :
Số 01 – Đường Trần Bạch Đằng – P. An Khánh – Q.Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH :
Số 69 – Đường Hùng Vương – P. Thới Bình – Q.Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ
☎️ Hotline : 0393.012345