Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 06/12/2022

Công việc hôm nay:
a/ Đào đất đáy hố móng( -9.450) phần tòa tháp đôi:
– Móng M1( SL: 27), ước tính 20%
– Móng M2( SL: 05), ước tính 15%
– Móng M2A( SL: 01), ước tính 0%
– Móng M3( SL: 04), ước tính 0%
– Móng M4( SL: 04), ước tính 0%
– Móng M5( SL: 02), ước tính 28%
– Móng M6( SL: 01), ước tính 0%
– Móng M7( SL: 24), ước tính 0%
– Móng M7A( SL: 08), ước tính 0%
– Móng M8( SL: 01), ước tính 0%
– Móng M8A( SL: 01), ước tính 0%
– Móng M9( SL: 01), ước tính 0%
=> Tổng phần trăm công tác đào đất phần móng, ước tính đạt 9%
b/ Lắp dựng hệ Shoring:
=> Đã hoàn thành.
c/ Công tác khác:
– Bố trí bãi thép gia công, bố trí máy móc.

Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 21/11/2022

Công việc hôm nay:
a/ Đào đất:
– Không
=> Tổng phần trăm công tác đào đất phần hầm( lớp 1,2,3,4) ước tính đạt 75%
b/ Lắp dựng hệ Shoring:
– Lắp dựng hệ shoring lớp 3 (-6.000), ước tính đạt 99%
=> Tổng phần trăm công tác lắp dựng Shoring phần hầm( lớp 1,2,3 ) ước tính đạt 99%
c/ Công tác khác:
– Kiểm Tra bulong hệ shoring lớp 3
– Kiểm tra kích tải hệ shoring lớp 3
– Chứng kiến nén mẫu bê tông chèn hệ shoring lớp 3

Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 13/11/2022

Công việc hôm nay:
a/ Đào đất:
– Không
=> Tổng phần trăm công tác đào đất phần hầm( lớp 1,2,3,4) ước tính đạt 75%
b/ Lắp dựng hệ Shoring:
– Lắp dựng hệ shoring lớp 3 (-6.000), ước tính đạt 75%
=> Tổng phần trăm công tác lắp dựng Shoring phần hầm( lớp 1,2,3 ) ước tính đạt 92%
c/ Công tác khác:
– Lấy đất rãnh cừ Larsen

Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 09/11/2022

CHI TIẾT CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN
a/ Đào đất:
– Đào đất lớp 3 (-6.500), ước tính đạt 97%
=> Tổng phần trăm công tác đào đất phần hầm( lớp 1,2,3,4) ước tính đạt 74%
b/ Lắp dựng hệ Shoring:
– Lắp dựng hệ shoring lớp 3 (-6.000), ước tính đạt 57%
=> Tổng phần trăm công tác lắp dựng Shoring phần hầm( lớp 1,2,3 ) ước tính đạt 86%
c/ Công tác khác:
– Fill lổ đầu cọc

Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 08/11/2022

[ Cập nhật tiến độ thi công ] Những hình ảnh mới nhất từ công trình Thiên Quân – Marina Plaza ngày 08/11/2022
Chi tiết công việc đã thực hiện:
✅ a/ Đào đất:
– Đào đất lớp 3 (-6.500), ước tính đạt 96%
=> Tổng phần trăm công tác đào đất phần hầm( lớp 1,2,3,4) ước tính đạt 74%
✅ b/ Lắp dựng hệ Shoring:
– Lắp dựng hệ shoring lớp 3 (-6.000), ước tính đạt 55%
=> Tổng phần trăm công tác lắp dựng Shoring phần hầm( lớp 1,2,3 ) ước tính đạt 85%
✅ c/ Công tác khác:
– Fill lổ đầu cọc
– Kiểm tra lực siết bulong hệ shoring lớp 3
———————–
🔺 THIÊN QUÂN MARINA PLAZA CẦN THƠ :
Số 01 – Đường Trần Bạch Đằng – P. An Khánh – Q.Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ
🔺 VĂN PHÒNG GIAO DỊCH :
Số 69 – Đường Hùng Vương – P. Thới Bình – Q.Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ
☎️ Hotline : 0393.012345

Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 24/10/2022

[ Cập nhật tiến độ thi công ] Những hình ảnh mới nhất từ công trình Thiên Quân – Marina Plaza ngày 24/10/2022
Chi tiết công việc đã thực hiện:
✅ Đào đất:
– Đào đất lớp 3 (-6.500), ước tính đạt 82%
=> Tổng phần trăm công tác đào đất phần hầm( lớp 1,2,3,4) ước tính đạt 71%
✅ Lắp dựng hệ Shoring:
– Lắp dựng hệ shoring lớp 3 (-6.000), ước tính đạt 27%
=> Tổng phần trăm công tác lắp dựng Shoring phần hầm( lớp 1,2,3 ) ước tính đạt 76%
✅ Công tác khác:
– Fill lổ đầu cọc
———————–
🔺 THIÊN QUÂN MARINA PLAZA CẦN THƠ :
Số 01 – Đường Trần Bạch Đằng – P. An Khánh – Q.Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ
🔺 VĂN PHÒNG GIAO DỊCH :
Số 69 – Đường Hùng Vương – P. Thới Bình – Q.Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ
☎️ Hotline : 0393.012345