Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 24/05/2023

Công việc hôm nay:
a/ Thi công lắp đặt cốt thép ( bao gồm: giằng móng, vách hầm và sàn hầm B2 ):
– Gia công, lắp dựng cốt thép vách hầm B2, ước tính đạt 65%
b/ Công tác khác:
– Đục bê tông chèn cừ Larsen
– Lắp dựng thép cột, vách hầm B2
– Gia công thép cột, vách hầm B2
– Gia công, lắp dựng ván khuôn định hình cột, vách hầm B2
– Kiểm tra thép côt, vách hầm B2
– Chứng kiến thí nghiệm nén mẫu bê tông sàn hầm B2 ( zone 4 ) tại phòng Las ACI

 

Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 15/05/2023

Công việc hôm nay:
a/ Thi công lắp đặt cốt thép ( bao gồm: giằng móng, vách hầm và sàn hầm B2 ):
– Gia công, lắp dựng cốt thép vách hầm B2, ước tính đạt 50%
b/ Công tác khác:
– Đục tạo nhám, vệ sinh thép chân cột,vách hầm B2
– Gia công ván khuôn định hình cột, vách hầm B2
– Tháo dỡ hệ shoring lớp 3 (Giai đoạn 5, 6)
– Đục bê tông chèn cừ Larsen

Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 09/05/2023

Công việc hôm nay:
a/ Thi công lắp đặt cốt thép ( bao gồm: giằng móng, vách hầm và sàn hầm B2 ):
– Gia công, lắp dựng cốt thép vách hầm B2, ước tính đạt 50%
b/ Công tác khác:
– Đục tạo nhám, vệ sinh thép chân cột,vách hầm B2
– Gia công ván khuôn định hình cột, vách hầm B2
– Chứng kiến nén mẫu bê tông sàn hầm B2 tại phòng Las ACI

Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 25/04/2023

Công việc hôm nay:
a/ Thi công lắp đặt cốt thép ( bao gồm: giằng móng, vách hầm và sàn hầm B2 ):
– Gia công, lắp dựng cốt thép vách hầm B2, ước tính đạt 50%
b/ Công tác khác:
– Bảo dưỡng bê tông sàn hầm B2 ( zone 3 )
– Dọn vệ sinh sàn hầm B2 ( zone 4 )
– Tháo dỡ ván khuôn chân cơ, đục nhám mạch ngừng
– Chỉnh sửa thép dầm sàn hầm B2 ( Zone 4 )
– Kiểm tra thép sàn hầm B2 ( zone 4 )
– Nghiệm thu thép, ván khuôn dầm móng và móng hầm B2 ( zone 4 )
– Kiểm tra cao độ thép dầm sàn hầm B2 ( zone 4 )

Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 17/04/2023

Công việc hôm nay:
a/ Đào đất đáy hố móng( -9.450) phần tòa tháp đôi
=> Đã hoàn thành
b/ Thi công móng( cốt thép,coppha, bê tông) tòa tháp đôi.
=> Đã hoàn thành
c/ Thi công bê tông lót ( bao gồm: bê tông lót giằng móng và bê tông lót ô sàn hầm B2 )
=> Đã hoàn thành
d/ Thi công lắp đặt cốt thép ( bao gồm: giằng móng và sàn hầm B2 ):
– Lắp đặt cốt thép giằng móng, ước tính đạt 100%
– Gia công cốt thép sàn hầm B2, ước tính đạt 100%
– Gia công, lắp dựng cốt thép vách hầm B2, ước tính đạt 50%
e/ Công tác khác:
– Chỉnh sửa thép dầm sàn hầm B2 trục A-H/1-16
– Vệ sinh, bơm thoát nước trong móng