Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 09/11/2022

CHI TIẾT CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN
a/ Đào đất:
– Đào đất lớp 3 (-6.500), ước tính đạt 97%
=> Tổng phần trăm công tác đào đất phần hầm( lớp 1,2,3,4) ước tính đạt 74%
b/ Lắp dựng hệ Shoring:
– Lắp dựng hệ shoring lớp 3 (-6.000), ước tính đạt 57%
=> Tổng phần trăm công tác lắp dựng Shoring phần hầm( lớp 1,2,3 ) ước tính đạt 86%
c/ Công tác khác:
– Fill lổ đầu cọc

Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 08/11/2022

[ Cập nhật tiến độ thi công ] Những hình ảnh mới nhất từ công trình Thiên Quân – Marina Plaza ngày 08/11/2022
Chi tiết công việc đã thực hiện:
✅ a/ Đào đất:
– Đào đất lớp 3 (-6.500), ước tính đạt 96%
=> Tổng phần trăm công tác đào đất phần hầm( lớp 1,2,3,4) ước tính đạt 74%
✅ b/ Lắp dựng hệ Shoring:
– Lắp dựng hệ shoring lớp 3 (-6.000), ước tính đạt 55%
=> Tổng phần trăm công tác lắp dựng Shoring phần hầm( lớp 1,2,3 ) ước tính đạt 85%
✅ c/ Công tác khác:
– Fill lổ đầu cọc
– Kiểm tra lực siết bulong hệ shoring lớp 3
———————–
🔺 THIÊN QUÂN MARINA PLAZA CẦN THƠ :
Số 01 – Đường Trần Bạch Đằng – P. An Khánh – Q.Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ
🔺 VĂN PHÒNG GIAO DỊCH :
Số 69 – Đường Hùng Vương – P. Thới Bình – Q.Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ
☎️ Hotline : 0393.012345

Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 24/10/2022

[ Cập nhật tiến độ thi công ] Những hình ảnh mới nhất từ công trình Thiên Quân – Marina Plaza ngày 24/10/2022
Chi tiết công việc đã thực hiện:
✅ Đào đất:
– Đào đất lớp 3 (-6.500), ước tính đạt 82%
=> Tổng phần trăm công tác đào đất phần hầm( lớp 1,2,3,4) ước tính đạt 71%
✅ Lắp dựng hệ Shoring:
– Lắp dựng hệ shoring lớp 3 (-6.000), ước tính đạt 27%
=> Tổng phần trăm công tác lắp dựng Shoring phần hầm( lớp 1,2,3 ) ước tính đạt 76%
✅ Công tác khác:
– Fill lổ đầu cọc
———————–
🔺 THIÊN QUÂN MARINA PLAZA CẦN THƠ :
Số 01 – Đường Trần Bạch Đằng – P. An Khánh – Q.Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ
🔺 VĂN PHÒNG GIAO DỊCH :
Số 69 – Đường Hùng Vương – P. Thới Bình – Q.Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ
☎️ Hotline : 0393.012345

Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 17/10/2022

[ Cập nhật tiến độ thi công ] Những hình ảnh mới nhất từ công trình Thiên Quân – Marina Plaza ngày 17/10/2022
Chi tiết công việc đã thực hiện:
✅ Đào đất:
– Đào đất lớp 3 (-6.500), ước tính đạt 62%
=> Tổng phần trăm công tác đào đất phần hầm( lớp 1,2,3,4) ước tính đạt 66%
✅ Lắp dựng hệ Shoring:
=> Tổng phần trăm công tác lắp dựng Shoring phần hầm( lớp 1,2,3 ) ước tính đạt 75%
———————–
🔺 THIÊN QUÂN MARINA PLAZA CẦN THƠ :
Số 01 – Đường Trần Bạch Đằng – P. An Khánh – Q.Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ
🔺 VĂN PHÒNG GIAO DỊCH :
Số 69 – Đường Hùng Vương – P. Thới Bình – Q.Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ
☎️ Hotline : 0393.012345

Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 09/10/2022

[ Cập nhật tiến độ thi công ] Những hình ảnh mới nhất từ công trình Thiên Quân – Marina Plaza ngày 09/10/2022
Chi tiết công việc đã thực hiện:
✅ Đào đất:
– Đào đất lớp 3 (-6.500), ước tính đạt 55%
=> Tổng phần trăm công tác đào đất phần hầm( lớp 1,2,3,4) ước tính đạt 64%
✅ Lắp dựng hệ Shoring:
– Lắp dựng hệ shoring lớp 3 (-6.000), ước tính đạt 17%
=> Tổng phần trăm công tác lắp dựng Shoring phần hầm( lớp 1,2,3 ) ước tính đạt 72%
✅Fill lỗ đầu cọc
———————–
THIÊN QUÂN MARINA PLAZA CẦN THƠ :
Số 01 – Đường Trần Bạch Đằng – P. An Khánh – Q.Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH :
Số 69 – Đường Hùng Vương – P. Thới Bình – Q.Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ
☎️ Hotline : 0393.012345

Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 02/10/2022

[ Cập nhật tiến độ thi công ] Những hình ảnh mới nhất từ công trình Thiên Quân – Marina Plaza ngày 02/10/2022
Chi tiết công việc đã thực hiện:
✅ Đào đất:
– Đào đất lớp 3 (-6.500), ước tính đạt 30%
=> Tổng phần trăm công tác đào đất phần hầm( lớp 1,2,3,4) ước tính đạt 58%
✅Lắp dựng hệ Shoring:
=> Tổng phần trăm công tác lắp dựng Shoring phần hầm( lớp 1,2,3 ) ước tính đạt 71%
✅Fill lỗ đầu cọc
———————–
THIÊN QUÂN MARINA PLAZA CẦN THƠ :
Số 01 – Đường Trần Bạch Đằng – P. An Khánh – Q.Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH :
Số 69 – Đường Hùng Vương – P. Thới Bình – Q.Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ
☎️ Hotline : 0393.012345