Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 02/10/2022

[ Cập nhật tiến độ thi công ] Những hình ảnh mới nhất từ công trình Thiên Quân – Marina Plaza ngày 02/10/2022
Chi tiết công việc đã thực hiện:
✅ Đào đất:
– Đào đất lớp 3 (-6.500), ước tính đạt 30%
=> Tổng phần trăm công tác đào đất phần hầm( lớp 1,2,3,4) ước tính đạt 58%
✅Lắp dựng hệ Shoring:
=> Tổng phần trăm công tác lắp dựng Shoring phần hầm( lớp 1,2,3 ) ước tính đạt 71%
✅Fill lỗ đầu cọc
———————–
THIÊN QUÂN MARINA PLAZA CẦN THƠ :
Số 01 – Đường Trần Bạch Đằng – P. An Khánh – Q.Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH :
Số 69 – Đường Hùng Vương – P. Thới Bình – Q.Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ
☎️ Hotline : 0393.012345

Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 22/09/2022

[ Cập nhật tiến độ thi công ] Những hình ảnh mới nhất từ công trình Thiên Quân – Marina Plaza ngày 22/09/2022
Chi tiết công việc đã thực hiện:
✅Lắp dựng hệ Shoring:
– Lắp dựng hệ shoring lớp 2 (-3.750), ước đạt 90%
=> Tổng phần trăm công tác lắp dựng Shoring phần hầm( lớp 1,2,3 ) ước tính đạt 63%
✅Kiểm tra kích tải hệ shoring lớp 2
✅Gia công lắp dựng coffa bụng hệ shoring lớp 2
———————–
THIÊN QUÂN MARINA PLAZA CẦN THƠ :
Số 01 – Đường Trần Bạch Đằng – P. An Khánh – Q.Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH :
Số 69 – Đường Hùng Vương – P. Thới Bình – Q.Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ
☎️ Hotline : 0393.012345

Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 11/09/2022

[ Cập nhật tiến độ thi công ] Những hình ảnh mới nhất từ công trình Thiên Quân – Marina Plaza ngày 11/09/2022
Chi tiết công việc đã thực hiện:
✅Lắp dựng hệ Shoring:
– Lắp dựng hệ shoring lớp 1 (- 2.200), ước đạt 96%
– Lắp dựng hệ shoring lớp 2 (-3.750), ước đạt 55%
=> Tổng phần trăm công tác lắp dựng Shoring phần hầm( lớp 1,2,3 ) ước tính đạt 50%
✅Gia công, lắp dựng coffa chèn hệ shoring lớp 1, 2
✅Lấy đất rãnh cừ Larsen
✅Gia công lắp dựng sàn đạo
———————–
THIÊN QUÂN MARINA PLAZA CẦN THƠ :
Số 01 – Đường Trần Bạch Đằng – P. An Khánh – Q.Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH :
Số 69 – Đường Hùng Vương – P. Thới Bình – Q.Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ
☎️ Hotline : 0393.012345

Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 05/09/2022

[ Cập nhật tiến độ thi công ] Những hình ảnh mới nhất từ công trình Thiên Quân – Marina Plaza ngày 05/09/2022
Chi tiết công việc đã thực hiện:
✅Đào đất:
– Đào đất lớp 1(-2.200), ước tính đạt 95%
– Đào đất lớp 2(-3.750), ước tính đạt 85%
✅Lắp dựng hệ Shoring:
– Lắp dựng hệ shoring lớp 1 (- 2.200), ước đạt 95%
– Lắp dựng hệ shoring lớp 2 (-3.750), ước đạt 30%
✅Gia công, lắp dựng coffa chèn hệ shoring lớp 2
✅Lấy đất rãnh cừ Larsen, hệ shoring
✅Chứng kiến nén mẫu hệ shoring lớp 2 tại phòng thí nghiệm ACI
———————–
THIÊN QUÂN MARINA PLAZA CẦN THƠ :
Số 01 – Đường Trần Bạch Đằng – P. An Khánh – Q.Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH :
Số 69 – Đường Hùng Vương – P. Thới Bình – Q.Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ
☎️ Hotline : 0393.012345

Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 07/08/2022

[ Cập nhật tiến độ thi công ] Những hình ảnh mới nhất từ công trình Thiên Quân – Marina Plaza ngày 07/08/2022
Chi tiết công việc đã thực hiện:
✅Thi công ép cừ:
=> Tổng số lượng cừ Larsen đã ép đến hiện tại là : 630/630 cây tương đương 100%
✅Thi công ép Kingpost : 7 cây
=> Tổng số lượng ép Kingpost đến hiện tại : 55/60 tương đương 92%
✅Lắp đặt hệ Shoring lớp 1 trục G/H
✅Đào đất lớp 1
✅Lắp đặt coffa đáy vị trí khe hở giao nhau giữa cừ Larsen và hệ shoring
———————–
THIÊN QUÂN MARINA PLAZA CẦN THƠ :
Số 01 – Đường Trần Bạch Đằng – P. An Khánh – Q.Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH :
Số 69 – Đường Hùng Vương – P. Thới Bình – Q.Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ
☎️ Hotline : 0393.012345

Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 31/07/2022

[ Cập nhật tiến độ thi công ] Những hình ảnh mới nhất từ công trình Thiên Quân – Marina Plaza ngày 31/07/2022
Chi tiết công việc đã thực hiện:
✅Đào hầm trục biên G-H /12-16
✅Gia công thép lồng; khoan tạo hố; nghiệm thu tim trục và thép lồng KP4, KP3 ; hạ lồng thép và đổ bê tông cọc khoan nhồi KP4 ( sàn thao tác )
✅Nhập cừ Larsen: 63 cây => Tổng nhập cừ Larsen đến hiện tại là: 630/630 tương đương 100%
✅Nhập Kingpost: Không => Tổng nhập Kingpost đến hiện tại là: 26/60 cây tương đương 43%
✅Đổ bê tông cọc khoan nhồi KP3 ( sàn thao tác )
———————–
THIÊN QUÂN MARINA PLAZA CẦN THƠ :
Số 01 – Đường Trần Bạch Đằng – P. An Khánh – Q.Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH :
Số 69 – Đường Hùng Vương – P. Thới Bình – Q.Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ
☎️ Hotline : 0393.012345